Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2013

Ποιά τα κριτήρια για τις μετεγγραφές του 2013 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ;

Διαβάστε ποια είναι τα κριτήρια για τις μετεγγραφές του 2013 σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ:

  • Το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου οικονομικού έτους δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 9.000€ κατά κεφαλήν. Στα μέλη της οικογένειας υπολογίζονται οι δύο γονείς και όλα τα τέκνα κάτω των 25 ετών. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με 3 παιδιά (πενταμελής) θα πρέπει να έχει εισόδημα 45.000€
  • Για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους επιτυχόντες με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω ή σοβαρές παθήσεις, όπως νεφροπαθείς, πάσχοντες από μυϊκή δυστροφία Duchenne, το εισόδημα υπολογίζεται στο διπλάσιο, δηλαδή 18.000 ευρώ κατά κεφαλήν. Για παράδειγμα, αν μια οικογένεια είναι μονογονεϊκή με δύο παιδία, το εισόδημα υπολογίζεται στα 54.000€
  • Ο δικαιούχος να έχει αδελφό ή αδελφή που να σπουδάζει στον πρώτο κύκλο σπουδών (προπτυχιακό) σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ που βρίσκεται εκτός της μόνιμης κατοικίας του ή ο δικαιούχος να ανήκει στην κατηγορία των πολύδυμων τέκνων που συμμετείχαν το ίδιο σχολικό έτος στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Για παράδειγμα, αν υπάρχουν δύο αδέρφια και ο ένας σπουδάζει στην Αθήνα και η οικογένεια μένει στην Λαμία, τότε δικαιούται μετεγγραφή ο νεότερος αδερφός στην Αθήνα.
  • Αν στην οικογένεια του δικαιούχου υπάρχουν άτομα με σοβαρές ιατρικές παθήσεις ή ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω των 67% ή ο δικαιούχος είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, τότε δικαιούται μετεγγραφή.
  • Ο δικαιούχος να είναι τέκνο των θυμάτων της τρομοκρατίας
  • Τα μόρια εισαγωγής των δυνητικά δικαιούχων, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων, η μεταφορά της θέσης εισαγωγής, η εξειδίκευση των κριτηρίων χορήγησης της μεταφοράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με απόφαση του υπουργού Παιδείας Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου